#20k

Instagram photos and videos


📛 @ColumbusLustWednesdays 📛 CONFIDENTIAL GENTLEMENS CLUB ➡️ Returns This week #20k Wednesdays Starring @Bubblez_cold 🎯 performing Li✔️e Along w/ 20 plus Of Midwest Entertainers ■ Hosted by @jp.events @mrdebonair2you @djsuperstarskillet ! SOUNDS by @Djhdtre ✔️ FOOD PROVIDED BY @NETTYS_KITCHEN ⚠️⚠️ $5 top shelf Drinks Till 11:00] Contact @tiff_iam_her @ColumbusLustWednesdays For performances and Birthdays !!!

0

❌ GIẢM GIÁ ĐẾN HƠN 70% - CHỈ TỪ #10K ❌ 🔺ONLY 24/07 - 10 MẶT HÀNG - 2500 ITEMS🔺 🔺SALE GÌ MÀ CHỈ CÓ #10K - #20K - #30K - #40K🔺 ⏩SƠMI NHUNG TĂM: 10K ⏩ÁO THUN MÀU: 20K ⏩SHORT JEANS: 20K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 30K ⏩JACKET: 40K ⏩SƠMI XÔ: 50K ⏩SƠMI TRẮNG: 60K ⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 100K ⏩BOMBER: 150K ⏩DENIM JACKET: 150K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩JACKET: 150K ⏩FLANNEL: 130K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩BAGGY NHUNG: 150K ⏩SWEATER: 150K ⏩SHORT JEANS: 120K ⏩SHORT VÁY: 120K ⏩HOODIE: 150K ⏩DRESS: 180K ⏩DENIM JACKET: 220K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩CULOTTES: 170K ⏩BAGGY JEANS: 280K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕗10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle

0

❌ GIẢM GIÁ ĐẾN HƠN 70% - CHỈ TỪ #10K ❌ 🔺ONLY 24/07 - 10 MẶT HÀNG - 2500 ITEMS🔺 🔺SALE GÌ MÀ CHỈ CÓ #10K - #20K - #30K - #40K🔺 ⏩SƠMI NHUNG TĂM: 10K ⏩ÁO THUN MÀU: 20K ⏩SHORT JEANS: 20K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 30K ⏩JACKET: 40K ⏩SƠMI XÔ: 50K ⏩SƠMI TRẮNG: 60K ⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 100K ⏩BOMBER: 150K ⏩DENIM JACKET: 150K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩JACKET: 150K ⏩FLANNEL: 130K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩BAGGY NHUNG: 150K ⏩SWEATER: 150K ⏩SHORT JEANS: 120K ⏩SHORT VÁY: 120K ⏩HOODIE: 150K ⏩DRESS: 180K ⏩DENIM JACKET: 220K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩CULOTTES: 170K ⏩BAGGY JEANS: 280K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕗10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle

0

❌ GIẢM GIÁ ĐẾN HƠN 70% - CHỈ TỪ #10K ❌ 🔺ONLY 24/07 - 10 MẶT HÀNG - 2500 ITEMS🔺 🔺SALE GÌ MÀ CHỈ CÓ #10K - #20K - #30K - #40K🔺 ⏩SƠMI NHUNG TĂM: 10K ⏩ÁO THUN MÀU: 20K ⏩SHORT JEANS: 20K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 30K ⏩JACKET: 40K ⏩SƠMI XÔ: 50K ⏩SƠMI TRẮNG: 60K ⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 100K ⏩BOMBER: 150K ⏩DENIM JACKET: 150K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩JACKET: 150K ⏩FLANNEL: 130K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩BAGGY NHUNG: 150K ⏩SWEATER: 150K ⏩SHORT JEANS: 120K ⏩SHORT VÁY: 120K ⏩HOODIE: 150K ⏩DRESS: 180K ⏩DENIM JACKET: 220K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩CULOTTES: 170K ⏩BAGGY JEANS: 280K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕗10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle

0

❌ GIẢM GIÁ ĐẾN HƠN 70% - CHỈ TỪ #10K ❌ 🔺ONLY 24/07 - 10 MẶT HÀNG - 2500 ITEMS🔺 🔺SALE GÌ MÀ CHỈ CÓ #10K - #20K - #30K - #40K🔺 ⏩SƠMI NHUNG TĂM: 10K ⏩ÁO THUN MÀU: 20K ⏩SHORT JEANS: 20K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 30K ⏩JACKET: 40K ⏩SƠMI XÔ: 50K ⏩SƠMI TRẮNG: 60K ⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 100K ⏩BOMBER: 150K ⏩DENIM JACKET: 150K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩JACKET: 150K ⏩FLANNEL: 130K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩BAGGY NHUNG: 150K ⏩SWEATER: 150K ⏩SHORT JEANS: 120K ⏩SHORT VÁY: 120K ⏩HOODIE: 150K ⏩DRESS: 180K ⏩DENIM JACKET: 220K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩CULOTTES: 170K ⏩BAGGY JEANS: 280K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕗10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle

0

❌ GIẢM GIÁ ĐẾN HƠN 70% - CHỈ TỪ #10K ❌ 🔺ONLY 24/07 - 10 MẶT HÀNG - 2500 ITEMS🔺 🔺SALE GÌ MÀ CHỈ CÓ #10K - #20K - #30K - #40K🔺 ⏩SƠMI NHUNG TĂM: 10K ⏩ÁO THUN MÀU: 20K ⏩SHORT JEANS: 20K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 30K ⏩JACKET: 40K ⏩SƠMI XÔ: 50K ⏩SƠMI TRẮNG: 60K ⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 100K ⏩BOMBER: 150K ⏩DENIM JACKET: 150K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩JACKET: 150K ⏩FLANNEL: 130K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩BAGGY NHUNG: 150K ⏩SWEATER: 150K ⏩SHORT JEANS: 120K ⏩SHORT VÁY: 120K ⏩HOODIE: 150K ⏩DRESS: 180K ⏩DENIM JACKET: 220K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩CULOTTES: 170K ⏩BAGGY JEANS: 280K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕗10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle

0

❌ GIẢM GIÁ ĐẾN HƠN 70% - CHỈ TỪ #10K ❌ 🔺ONLY 24/07 - 10 MẶT HÀNG - 2500 ITEMS🔺 🔺SALE GÌ MÀ CHỈ CÓ #10K - #20K - #30K - #40K🔺 ⏩SƠMI NHUNG TĂM: 10K ⏩ÁO THUN MÀU: 20K ⏩SHORT JEANS: 20K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 30K ⏩JACKET: 40K ⏩SƠMI XÔ: 50K ⏩SƠMI TRẮNG: 60K ⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 100K ⏩BOMBER: 150K ⏩DENIM JACKET: 150K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩JACKET: 150K ⏩FLANNEL: 130K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩BAGGY NHUNG: 150K ⏩SWEATER: 150K ⏩SHORT JEANS: 120K ⏩SHORT VÁY: 120K ⏩HOODIE: 150K ⏩DRESS: 180K ⏩DENIM JACKET: 220K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩CULOTTES: 170K ⏩BAGGY JEANS: 280K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕗10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle

1

❌ GIẢM GIÁ ĐẾN HƠN 70% - CHỈ TỪ #10K ❌ 🔺ONLY 24/07 - 10 MẶT HÀNG - 2500 ITEMS🔺 🔺SALE GÌ MÀ CHỈ CÓ #10K - #20K - #30K - #40K🔺 ⏩SƠMI NHUNG TĂM: 10K ⏩ÁO THUN MÀU: 20K ⏩SHORT JEANS: 20K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 30K ⏩JACKET: 40K ⏩SƠMI XÔ: 50K ⏩SƠMI TRẮNG: 60K ⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 100K ⏩BOMBER: 150K ⏩DENIM JACKET: 150K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩JACKET: 150K ⏩FLANNEL: 130K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩BAGGY NHUNG: 150K ⏩SWEATER: 150K ⏩SHORT JEANS: 120K ⏩SHORT VÁY: 120K ⏩HOODIE: 150K ⏩DRESS: 180K ⏩DENIM JACKET: 220K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩CULOTTES: 170K ⏩BAGGY JEANS: 280K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕗10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle

0

❌ GIẢM GIÁ ĐẾN HƠN 70% - CHỈ TỪ #10K ❌ 🔺ONLY 24/07 - 10 MẶT HÀNG - 2500 ITEMS🔺 🔺SALE GÌ MÀ CHỈ CÓ #10K - #20K - #30K - #40K🔺 ⏩SƠMI NHUNG TĂM: 10K ⏩ÁO THUN MÀU: 20K ⏩SHORT JEANS: 20K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 30K ⏩JACKET: 40K ⏩SƠMI XÔ: 50K ⏩SƠMI TRẮNG: 60K ⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 100K ⏩BOMBER: 150K ⏩DENIM JACKET: 150K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩JACKET: 150K ⏩FLANNEL: 130K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩BAGGY NHUNG: 150K ⏩SWEATER: 150K ⏩SHORT JEANS: 120K ⏩SHORT VÁY: 120K ⏩HOODIE: 150K ⏩DRESS: 180K ⏩DENIM JACKET: 220K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩CULOTTES: 170K ⏩BAGGY JEANS: 280K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕗10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle

0

❌ GIẢM GIÁ ĐẾN HƠN 70% - CHỈ TỪ #10K ❌ 🔺ONLY 24/07 - 10 MẶT HÀNG - 2500 ITEMS🔺 🔺SALE GÌ MÀ CHỈ CÓ #10K - #20K - #30K - #40K🔺 ⏩SƠMI NHUNG TĂM: 10K ⏩ÁO THUN MÀU: 20K ⏩SHORT JEANS: 20K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 30K ⏩JACKET: 40K ⏩SƠMI XÔ: 50K ⏩SƠMI TRẮNG: 60K ⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 100K ⏩BOMBER: 150K ⏩DENIM JACKET: 150K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩JACKET: 150K ⏩FLANNEL: 130K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩BAGGY NHUNG: 150K ⏩SWEATER: 150K ⏩SHORT JEANS: 120K ⏩SHORT VÁY: 120K ⏩HOODIE: 150K ⏩DRESS: 180K ⏩DENIM JACKET: 220K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩CULOTTES: 170K ⏩BAGGY JEANS: 280K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕗10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle

0

❌ GIẢM GIÁ ĐẾN HƠN 70% - CHỈ TỪ #10K ❌ 🔺ONLY 24/07 - 10 MẶT HÀNG - 2500 ITEMS🔺 🔺SALE GÌ MÀ CHỈ CÓ #10K - #20K - #30K - #40K🔺 ⏩SƠMI NHUNG TĂM: 10K ⏩ÁO THUN MÀU: 20K ⏩SHORT JEANS: 20K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 30K ⏩JACKET: 40K ⏩SƠMI XÔ: 50K ⏩SƠMI TRẮNG: 60K ⏩ÁO LEN HỌA TIẾT: 100K ⏩BOMBER: 150K ⏩DENIM JACKET: 150K ---- ️❎KHUI MỚI ⏩ÁO THUN MÀU: 60K ⏩ÁO THUN TRẮNG: 60K ⏩JACKET: 150K ⏩FLANNEL: 130K ⏩SƠMI HỌA TIẾT: 150K ⏩BAGGY NHUNG: 150K ⏩SWEATER: 150K ⏩SHORT JEANS: 120K ⏩SHORT VÁY: 120K ⏩HOODIE: 150K ⏩DRESS: 180K ⏩DENIM JACKET: 220K ⏩SƠMI XÔ: 120K ⏩CULOTTES: 170K ⏩BAGGY JEANS: 280K ---- ️🏠552-588/E13 CMT8, P11, Q3 (Cuối hẻm bên phải điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng) 🕗10am - 9pm #sonboutique #2hand #vintage #vintageshirt #summer #shopping #retro #fashion #tshirt #korea #streetstyle

0

🍓🍑🍊 Mùa hè rực rỡ 🔹 Ốp trái cây nhũ kim tuyến siêu đẹp sang ✌🏻 Ip6:6plus - 7plus - X 💵 #80k --------------------------- UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU 金 Apple Kim Phát 發 🔹Mua hàng trực tiếp: 👉🏻 CN 1 : 163 Ngô Gia Tự Phường 2 - Q10 👉🏻 CN 2: 114 Vĩnh Viễn Phường 9 - Q10 🕚 Mở cửa : (9h - 21h mỗi ngày) 📲 MUA‭ LẺ : 0988.59.7850 ( chi nhánh 1 ) 0931.78.4978 ( chi nhánh 2 ) 💡HOTLINE : 0906.78.4978 ( BUÔN SỈ - CHỦ SHOP ) 🔹Zalo/iMess/Viber : 0906.78.4978 ✔️ SHOP BỎ SỈ LỚN & NHỎ 🔹FOLLOW FB : #Jolly Nhi ( Apple Kim Phát ) 🔹INSTAGRAM: AppleKimPhat ✈️ SHIP HÀNG Nội Thành TPHCM #10k - #20k ✈️ SHIP HÀNG Ngoại Thành TPHCM #30k - #50k

0

❌❌ VỚ HÀN QUỐC CỔ CAO❌❌ ❗️giá: #22k / đôi ❗️Hàng có sẵn ❗️Mua #5 đôi giá #20k #vo #vớ #vớhànquốc #vớcao #vơ #vớcute #vớtrơn #vớlưới #vớsọc #vớ #tất #tat #tấthànquốc #tấtcaocổ #tấttrơn

0

❌❌ VỚ HÀN QUỐC CỔ CAO❌❌ ❗️giá: #22k / đôi ❗️Hàng có sẵn ❗️Mua #5 đôi giá #20k #vo #vớ #vớhànquốc #vớcao #vơ #vớcute #vớtrơn #vớlưới #vớsọc #vớ #tất #tat #tấthànquốc #tấtcaocổ #tấttrơn

0

💎Áo sơ mi lụa💎 📍Chất liệu: vải mịn, nhẹ, hàng cao cấp chuẩn shop , co dãn nhẹ, y hình 🔰Size : M L XL 💰 Giá: #245k GIÁ VÀ SIZE TRÊN ẢNH ‼️Nhanh tay quẹo lựa - chậm tay hết nhé khách iu 🔜 Có sẵn :B 💯Hàng shop(hình ảnh chụp thật) ____________________________________________________________ Ship COD tận nơi toàn quốc nha khách iu ❤️ ( Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền, bao đổi trả nếu có lỗi từ nhà sản xuất Chuyên_Quần_áo_Phụ_Kiện_Cho_Nam_Nữ 🎀 Shop for Men - Mèo's 🎀 🔹☎️ : 0121.6346.346 - 093.808.1294 Phí_Ship_Hàng : 🚚 Tại Tp.HCM : #20k . Bill trên 300k free ship 🚚 Tại các tỉnh khác : Ship tận nhà từ #20k - #35k #ShopForMen_Meo's #Shop_For_Men_Mèo's #Quanaonam #Quần_áo_nam #Sominam #So_mi_nam #Thoitrang #Thethao #dep #langtu #soaica #Thời_trang_nam #đồ_thể_thao #lãng_tử #soái_ca #đẹpy #quanao #suaruamatchonam #quanchonam #non #quần_áo #sửa_rửa_mặt_cho_nam #quần_cho_ban #đồ_thể_thao #nón

0

#bonbonfeedback mỗi ngày 🔺son holika tint bomb #165k 🔺son merzy L4 #195k 🔺kẻ dạ idonthinkso #95k (đủ 2 màu nâu đen) 🔺son colourpop ultra matte #220k 🔺phấn mắt irrestisible #250k 🔺son jordana tiramisu #175k 🔺son mamonde creamy tint #170k 🔺son colourpop lippie stix #190k 🔺son tint delight #95k 🔺bodymist bbw #150k 🔺bảng mắt revolution neutrals2 #270k 🔺mặt nạ mắt snail gold #250k 🔺mặt nạ giấy snail saem #20k 🔺kem lót babyskin maybelline #220k . Các sp của Bonbon đều có sẵn tại cửa hàng 101 Nguyễn Trường Tộ HN, Bonbon nhận ship nội thành HN1 hoả tốc luôn trong ngày hỗ trợ phí ship cho đơn hàng #120k trở lên các c cần gì có thể ghé mua trực tiếp hoặc đặt ship nha🛵🛵🛵 Bonbon luôn sẵn sàng phục vụ ạ💋💋💋 _________________________________ #BONBONCOSMETIC 0902438222 Khu tập thể 101 Nguyễn Trường Tộ Insta: Bonboncosmetic Shopee: Bonboncosmetic Page Fb: Le Bonbon Cosmetics

0

Fan trà sữa điểm danh🙏🙏🙏🙌🙌 #cheese #phômai #phomai #trasua #tranchau #milktea #tranchauduongden #suatuoitranchauduongden #duongden #foody #diadiemanuong ---------------------------------------------- # MENU 🥂Trà sữa truyền thống/Hồng trà sủi bọt #15k 🍡 Trân Châu/ Trân Châu Khủng Long #3k 🍡Trân Châu Phô Mai #4k (15 viên) 🍡Trân Châu/ Trân Châu Phô Mai Đường Đen: #5k 🥂 Trà Sữa Bóng Đèn/ #30k 🥂Sữa tươi trân châu đường đen #20k 🥂 Trà Chanh/ Trà Giảm Cân: #25k ---------------------------------------------- 🚴‍♀️🚴‍♀️ CÁCH THỨC MUA HÀNG 👉NHẬN HÀNG TRỰC TIẾP: Căn hộ Himlamriverside. Đường D1. Phường Tân Hưng. Q7. HCM 👉 GIAO HÀNG: Ship với hóa đơn >#80k 📞Viber/zalo 0908555227

0

4

Xách Vali lên và đi ✌🏻️✌🏻️. Tặng kèm giấy dán cho các bạn tuỳ ý trang trí case 😊😊 🔺iphone: 7plus/8plus 💰Giá: #90k/bộ 📱Zalo/Hotline: 0888000414 📍Shop Online HCM 🚚Phí ship tại TP.HCM: 🔰Phí ship: Q1, Q2, Q3, Q4, Q10, Bình Thạnh #10k 🔰Phí ship: Q3, Q5, Q6, Phú Nhuận: #15k 🔰Phí ship: Q7, Q8, Q11, Q12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò vấp: #20k 🔸Các bạn tỉnh khác, mua >#200k các b phải CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC. Mua > #300k sẽ được FREESHIP toàn quốc ❗️Đơn hàng > #150k các bạn sẽ được TẶNG SẢN PHẨM PHỤ KIỆN🎁🎉🎊 #casedeo #apple #caseiphone6plus #caseiphone7lpus #cases #ốpđiệnthoại #iphonecase #like4like #casesg #hochiminh #oplung #ốplưng #helloweekendmarket #vietnam #phukiendienthoai #iring #oplungdienthoai #opiphone

0

Xách Vali lên và đi ✌🏻️✌🏻️. Tặng kèm giấy dán cho các bạn tuỳ ý trang trí case 😊😊 🔺iphone: 7plus/8plus 💰Giá: #90k/bộ 📱Zalo/Hotline: 0888000414 📍Shop Online HCM 🚚Phí ship tại TP.HCM: 🔰Phí ship: Q1, Q2, Q3, Q4, Q10, Bình Thạnh #10k 🔰Phí ship: Q3, Q5, Q6, Phú Nhuận: #15k 🔰Phí ship: Q7, Q8, Q11, Q12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò vấp: #20k 🔸Các bạn tỉnh khác, mua >#200k các b phải CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC. Mua > #300k sẽ được FREESHIP toàn quốc ❗️Đơn hàng > #150k các bạn sẽ được TẶNG SẢN PHẨM PHỤ KIỆN🎁🎉🎊 #casedeo #apple #caseiphone6plus #caseiphone7lpus #cases #ốpđiệnthoại #iphonecase #like4like #casesg #hochiminh #oplung #ốplưng #helloweekendmarket #vietnam #phukiendienthoai #iring #oplungdienthoai #opiphone

0

Chủng bị vào học rồi các bạn 😙😎 Hãy sắm ngay cho mình một đôi nè Đang sale giá sốc chỉ có #20k một đôi ( thời hạn một tuần nha) 😃😊😍😘😘 Mua ib nha

0

Quái vật xanh xà cừ bóng. Không soẹ trầy xước nha😽😽 🔺iphone: 6/6S/6+, 7/8+, X 💰Giá: #70k 📱Zalo/Hotline: 0888000414 📍Shop Online HCM 🚚Phí ship tại TP.HCM: 🔰Phí ship: Q1, Q2, Q3, Q4, Q10, Bình Thạnh #10k 🔰Phí ship: Q3, Q5, Q6, Phú Nhuận: #15k 🔰Phí ship: Q7, Q8, Q11, Q12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò vấp: #20k 🔸Các bạn tỉnh khác, mua >#200k các b phải CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC. Mua > #300k sẽ được FREESHIP toàn quốc ❗️Đơn hàng > #150k các bạn sẽ được TẶNG SẢN PHẨM PHỤ KIỆN🎁🎉🎊

0